Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år 6 vt 16

Skapad 2016-01-12 12:10 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

SYFTE

Eleverna ska utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa välbefinnande och gemensamma resurser.

KONKRETA MÅL

  • att kunna läsa och förstå recept
  • att kunna planera och organisera sitt arbete
  • att kunna använda redskap och tekniker som krävs för att skapa maträtter
  • att förstå måltidens inverkan på hälsa och välbefinnande
  • Kunna skillnader mellan reklam och produktinformation
  • Kunna göra enklare prisjämförelser

 

Det här kommer du att få undervisning om

Inom Mat, måltider och hälsa ska du kunna:

Läsa recept och följa instruktioner.

Baka och laga mat och använda olika metoder för detta.

Planera och organisera tillagning av måltid

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel

Hur måltider kan fördelas över en dag.

Konsumtion och ekonomi samt Miljö och livsstil:

Kunna jämföra vanliga varor utifrån jämförpris.

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val av varor som vi använder i hemmet, hur det kan påverka miljön.

Återvinning i hemmet och hur det fungerar.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Vi tittar på följande förmågor:

* Hur du planerar och tillagar mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

* Hur du hanterar och löser praktiska situationer i hemmet, och

* Hur du värderar val och handlingar i hemmet utifrån hållbar utveckling.

D.v.s

Hur du tolkar och följer recept.

Muntlig och skriftlig aktivitet. Hur du motiverar och resonerar.

Hur du organiserar och planerar ditt arbete enskilt och i grupp.

Förmågan att använda redskap och tekniskt utrustning.

Hur du löser eventuella problem.

Uppgifter

  • Frukost

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
1. Måltiden
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
2. Livsmedelsanvändning
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
3. Arbetsprocess
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
4. Varierade måltider
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
5. Ekonomi
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
6. Skillnader reklam och konsumentinformation
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: