Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2016

Skapad 2016-01-12 12:15 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 Svenska
Det här ska vi jobba med under vårterminen:

• Läslogg/textsamtal – ”Mio, min Mio”

• Läsgrupper och boksamtal

• Ottos äventyr (läsläxa + arbetsblad)

• Skriva sagor och berättelser mm

• Skillnader mellan tal- och skriftspråk

• Informationssökning

• Besöka biblioteket regelbundet (boktips)

• Nationella prov

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser

Sv
Läsa år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Du läser skönlitteratur med visst flyt.
Du läser skönlitteratur med gott flyt.
Du läser skönlitteratur med mycket gott flyt.
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
Du kan delvis förstå texters sammanhang och budskap.
Du har god förståelse för texters sammanhang och budskap.
Du har mycket god förståelse för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett enkelt sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
Sammankopplaren Djupdykare Illustratör
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.

Sv
Läslust, läsförståelse, samtal och eget skrivande åk 3

Läslust, läsförståelse, samtal och eget skrivande åk 3

Grundskolans syften med undervisning i svenska: Eleven ska kunna
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA - läsflyt och lästeknik
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
Du behöver träna för att bli säkrare i din lästeknik, så att du kan läsa våra texter med fungerande läsflyt.
Du läser våra texter med fungerande lästeknik och läsflyt.
Du läser även svårare texter med bra lästeknik och läsflyt.
LÄSA - läsförståelse och läslust
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd för att förstå våra texter. Du har ännu inte riktigt hittat din läslust.
Du läser med intresse och förståelse. Du kan återberätta och besvara enkla läsförståelsefrågor.
Du läser gärna och med stort intresse, både i skolan och hemma. Du kan anknyta till egna erfarenheter och visar i dina kommentarer att du förstår även svårare texter.
SAMTALA - framföra synpunkter, föra resonemang, återberätta
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd för att formulera dina tankar och för att lyssna aktivt på andra.
Du deltar aktivt och delar med dig av dina tankar i våra samtal och du kan även lyssna på andra. Du kan återberätta med sammanhang.
Du deltar aktivt med åsikter och tankar i våra samtal och diskussioner. Du lyssnar aktivt på andra, bygger vidare på vad de säger och hjälper till att föra samtalet vidare. Du kan återberätta med tydligt sammanhang.
SKRIVA - skrivteknik, stavning
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver träna på att skriva hela meningar läsligt med stor bokstav och skiljetecken. Du behöver träna på att stava vanliga ord rätt.
Du skriver med läslig handstil och stavar vanliga ord rätt. Du skriver oftast hela meningar med stor bokstav och skiljetecken.
Du skriver med bra stavning, hela meningar och skiljetecken. Du textar med tydlig handstil och bra skrivflyt.
SKRIVA - enkla berättelser och faktatexter
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver träna mer på att skriva enkla berättelser med tydlig början - handling - slut. Du behöver träna mer på att skriva enkla faktatexter utifrån enkla tankekartor och faktasökningar.
Du kan skriva enkla berättelser med tydlig början - handling - slut. Du kan skriva enkla faktatexter utifrån tankekartor och enkla faktasökningar.
Du skriver längre berättelser med bra struktur. Du skriver även faktatexter med tydligt faktainnehåll utifrån egna faktasökningar och tankekartor.
INSTRUKTIONER, RESPONS
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd vid instruktioner och respons.
Du visar att du försöker lyssna aktivt och formulera dig konstruktivt. Du försöker använda dig av instruktioner och respons i ditt arbete.
Du lyssnar aktivt och försöker formulera dig konstruktivt så att du hjälper andra i arbetet. Du använder dig självständigt av instruktioner och respons för att utveckla ditt eget arbete.
EGET ANSVAR - för lärande
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Lgr11
Du behöver träna på att ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Du visar att du försöker ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor
Du tar eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: