Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada år 7 - färdig

Skapad 2016-01-12 13:12 i Da Vinciskolan Ale
Du ska få fördjupa dina kunskaper om Canada under tre veckor, och sedan presentera detta, muntligt och skriftligt.
Grundskola 7 Engelska
Canadas kultur är i fokus, med dess långa historia, vidsträckta natur och olika kulturer i detta "miniprojektarbete"

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

I kapitel tre i Magic har vi läst lite om Canada, och det ingår i engelskämnet att lära sig mer om engelskspråkiga länder och kulturer. 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

(Här "kopplar" du till första delen ur Lgr-11 kapitel 2.1 och 2.2)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

(Varför gör vi detta?) (Här "kopplar" du till de långsiktiga syftesmålen.)

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Måldialog

Undervisning

Ni ska nu, under v 2-5, få öva på att hitta information på engelska och att sammanställa det och lämna in. Under v 5 sammanställer du och förbereder din muntliga presentation.  V 6 håller ni era muntliga presentationer för klassen. Du jobbar ensam och presenterar då ca 3-5 minuter. Övrigt material i kapitlet; glosor, grammatik, redovisas i skriftligt prov to 11/2.

Samla information om:

 •  en kanadensisk stad
 •  det kanadensiska djurlivet och naturen
 •  kanadensiska inuiter
 •  kanadensiska urinvånare
 •  kanadensiska ishockeylag
 •  kända kanadensare (max tre personer)
 •  hur skolan fungerar i Canada
 •  historien bakom det tvåspråkiga kanadensiska samhället

 

När du presenterar ska du använda dig av powerpoint för att visa bilder osv för klassen.  

Texten du skriver är en faktatext och den mailar du till mig:

inga-lill.hencz@ale.se

 

 

Bedömning

Du kommer att få respons på hur bra du har letat och sammanställt vettig information om ditt ämne på engelska.

Du får respons på hur du anpassar din muntliga engelska till klassen (exempelvis förklarar nya/svåra ord, och hur du gör ämnet tydligt (genom ex visa bilder och bra struktur på din berättelse.

Du kommer även att få respons på den skrivna texten du lämnar in. 

Matriser

En
Kunskapskrav som testas inom arbetsområdet

Tala och skriva – produktion

>>>>>
>>>>>>
>>>>>
(Muntligt)
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
(Skriftligt)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommunikationens innehåll – realia

>>>>>
>>>>>>
>>>>>
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
....och kan då också med egna erfarenheter och kunskaper göra
enkla jämförelser
välutvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: