Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - Svensk grammatik

Skapad 2016-01-12 13:15 i Nydalaskolan Malmö stad
Vi kommer att arbeta med de vanligaste ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, konjunktioner, interjektioner och räkneord. Eleven utvecklar kunskaper genom att lyssna, anteckna, öva och repetera.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Svenskan har nio ordklasser. Ni lär er lite om alla nio, men mest om adverb, interjektioner och konjunktioner. Ni jobbar med övningar för att lära er namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Man har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.

Innehåll

De olika ordklasserna:

Substantiv: Kunna beskriva ordklassen, kunna singular, plural, bestämd- och obestämd form

Verb: Kunna beskriva ordklassen, känna till de olika tidsformerna presens och futurum och kunna ta tema på verb.

Adjektiv: Kunna beskriva ordklassen, och kunna komparera och böja adjektiv.

Pronomen : Kunna beskriva ordklassen, känna till personliga pronomen - subjektsform och objektsform. känna till possessiva pronomen.

Prepositioner: Kunna beskriva ordklassen och ge exempel.

Interjektioner: Kunna beskriva ordklassen och ge exempel.

Konjunktioner - Kunna beskriva ordklassen och ge exempel.

Adverb: Kunna beskriva ordklassen och ge exempel.

Räkneord: Kunna beskriva ordklassen och kunna skilja på grundtal och ordningstal.

 

Hur vi jobbar med området

Vi tittar på serien Grammatikbolaget som en inledning till några av ordklasserna.
Vi har muntliga genomgångar och diskussioner tillsammans med anteckningar och PowerPoint på tavlan.
Ni för egna anteckningar och övningar med regler och exempel. 
Vi gör grammatikövningar och lekar om ordklasserna på svenska.
Vi ska jobba med olika stenciler tillsammans, enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Bedömning

Du bedöms utifrån förmågan att :
- kunna beskriva och ge exempel på de olika ordklasserna substantiv, adjektiv och verb, räkneord, pronomen, prepositioner, interjektioner och konjuktioner.
- kunna visa i en text hur olika ordklasser används.

- kunna delta aktivt i klassens gemensamma diskussioner om ordklasserna.

- kunna skillnaderna mellan de olika ordklasserna.

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och i slutet av arbetsområdet har vi ett skriftligt test.

  

Matriser

Sv SvA
Grammatik - ordklasserna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner.
Du kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner. Du kan även identifiera ordklasserna räkneord, adverb och interjektioner. Du har kunskaper om de olika ordklassernas egenskaper och olika former.
Du kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner. Du kan även identifiera ordklasserna räkneord, adverb och interjektioner. Du har fördjupande kunskaper om de olika ordklassernas egenskaper och olika former.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: