Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So vt 2016

Skapad 2016-01-12 13:45 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Det här ska vi jobba med under vårterminen:

• Järnåldern

• Nordisk mytologi

• Grekisk mytologi

• Blekinges och hemortens historia

• Intervjuer, observationer och mätningar

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

SO
Järnåldern

Du vet att:
 • Hi   3
 • Hi   3
 • Hi   3
En ny metall kom till Norden med smeder från andra länder. Människor i Norden lärde sig att framställa järn ur järnmalm och hur man hittar den. Denna metall var starkare och mer hållbar än brons. I Norden fanns det gott om järnmalm.
Man lärde sig att bygga bättre båtar som man både kunde ro och segla med. En del bönder blev både handelsmän och krigare. De sålde saker från Norden på sina resor och tog med sig andra varor hem. De plundrade och rövade också på sina resor. På så sätt fick man med sig trälar hem.
Under järnåldern började man skriva med tecken som kallas för runor. Dessa ristades i med vassa föremål i både trä och sten.
Du kan beskriva och berätta hur människor levde i byar under järnåldern, samt jämföra likheter och skillnader med tidigare epoker som stenålder och bronsålder.
Du kan redogöra för människors tro och olika ritualer under järnåldern. Du vet att flera av veckans dagar har fått sina namn efter järnåldersmänniskornas gudar.

SO
Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven ska kunna namnet på några gudar i antik- och nordisk mytologi.
Eleven kan namnet på någon gud. ( 1-2 stycken)
Eleven kan namnet på några gudar. ( 3-5stycken)
Eleven kan namnet på flera gudar. ( 5 och fler)
Ny aspekt
Eleven ska muntligt kunna återberätta en gudasaga som förklarar en livsfråga eller ett naturfenomen som finns idag, för klassen eller en liten grupp.
Eleven behöver hjälp för att kunna återberätta muntligt.
Eleven kan med viss hjälp återberätta muntligt .
Eleven klara på egen hand att återberätta muntligt.
Ny aspekt
Eleven ska skriftligt kunna återberätta en gudasaga med hjälp av stödord eller tankekarta.
Eleven behöver hjälp med att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta. .
Eleven behöver viss hjälp med att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta.
Eleven klarar på egen hand att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta.
Ny aspekt
Eleven ska kunna läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven behöver hjälp med att läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven behöver viss hjälp med att läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven klarar på egen hand att tläsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Ny aspekt
Eleven ska: kunna måla en bild som passar till sin återberättelse.
Eleven har kan måla en bild till sin återberättelse.
Eleven kan måla en bild som man ser passar till sin återberättelse.
Eleven kan måla en bild som förstärker eller kompletterar sin återberättelse.

SO
Blekinge och hemortens historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta om Blekinge
Du känner till vår landskapsblomma, vårt landskapsdjur, våra tätorter och ungefärligt antal invånare.
Du inte bara känner till, utan har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta muntligt eller skriftligt.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta både muntligt och skriftligt.
Djupare fakta och sevärdheter
Du känner till åar, Blekinges högsta punkt, industrier och sevärdheter.
Du inte bara känner till, utan har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta muntligt eller skriftligt.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta både muntligt och skriftligt.
Alice Tegnér
Du känner till Alice Tegnér och några av hennes barnvisor.
Du inte bara känner till, utan har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta muntligt eller skriftligt.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta både muntligt och skriftligt.
Karlshamns och Blekinges historia
Du känner till Karlshamns och Blekinges historia.
Du inte bara känner till, utan har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta muntligt eller skriftligt.
Du har mycket goda kunskaper och kan visa detta både muntligt och skriftligt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: