Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och skrivregler

Skapad 2016-01-12 13:50 i Tullbroskolan Falkenberg
Läsförståelse och skrivregler
Grundskola 7 – 9
Vi kommer att arbeta med läsförståelse och skrivregler.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att fördjupa vår läsförståelse och att känna oss säkrare på skrivregler.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetssätt

Läsförståelse.

Vi kommer att arbeta med läsförståelse genom att göra ett gammalt nationellt prov. På så sätt får ni en känsla för hur provet kommer att gå till och hur provet är uppbyggt. Vi kommer att gå igenom de rätta svaren tillsammans och då också diskutera texterna.

Skrivregler.

Vi kommer att ha en gemensamma genomgångar i klassen då vi repeterar skrivreglerna. Ni kommer att göra övningar både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Bedömning

När det gäller läsförståelse så kommer vi som sagt att rätta gemensamt. Jag tror att detta kan vara till hjälp för er när det är dags för de riktiga proven. Att göra ett gammalt nationellt prov är självklart också en möjlighet för er att visa vad ni kan och hur vi ska arbeta vidare.

När det gäller skrivreglerna så kommer vi att arbeta med en del texter där du har möjlighet att visa dina kunskaper.

Jag vill påpeka att båda momenten, läsförståelse och skrivregler, främst ska ses som möjligheter att träna och förbättra dina kunskaper inför nationella proven.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: