Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och bild vt 2016

Skapad 2016-01-12 13:55 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 Bild Musik
Det här ska vi jobba med under vårterminen:

• 10 olika musikgenrer

• Titta och lyssna på olika musikinstrument

• Tillverka egna instrument

• Skapa egen musik i helklass

• Grupparbete: skriva och skapa musik och koreografi/dans

• Musikuppvisning/videoinspelning

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.

Matriser

Mu Bl
Musik åk 3

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Musik och påverkan
Musiklyssning
 • Mu  1-3
Du lyssnar och kan med hjälp och stöd beskriva tankar, känslor och bilder när vi lyssnar på olika musikstilar.
Du lyssnar och kan beskriva tankar, känslor och bilder när vi lyssnar på olika musikstilar.
Du lyssnar och kan beskriva tankar, känslor och bilder kopplat till egna musikupplevelser och olika musikstilar.
Sånger i vardagliga och högtidliga sammanhang, svensk vistradition
 • Mu  1-3
Du har deltagit i sånger från vardagliga och högtidliga sammanhang, samt svensk vistradition
Du kan sjunga sånger från vardagliga och högtidliga sammanhang, samt svensk vistradition
Du kan sjunga flera sånger från vardagliga och högtidliga sammanhang, samt svensk vistradition
Rösten som instrument
 • Mu  1-3
Du deltar delvis när vi sjunger tillsammans.
Du deltar aktivt när vi sjunger tillsammans.
Du deltar aktivt och tar initiativ till sånger att sjunga tillsammans. Du tar ett gruppansvar.
Musikalisk gestaltning
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du försöker att uttrycka musik med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan uttrycka musik med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan med säkerhet uttrycka musik med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Instrument
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du provar olika rytminstrument. Du känner till att det finns: sträng -blås - -tangent och slagverksinstrument
Du deltar när vi spelar med rytminstrument i grupp. Du kan nämna några instrument ur sträng-blås-tangent och slagverksgruppen och känner igen hur de låter.
Du deltar aktivt när vi spelar i grupp. Du kan nämna flera instrument ur sträng-blås-tangent och slagverksgruppen och känner igen hur de låter.
Musiksymboler
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du känner igen några av de musiksymboler vi arbetat med.
Du förstår och känner igen de musiksymboler vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda dig av de musiksymboler vi arbetat med.

Mu Bl
Bild åk 1 -3

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Framställa bilder
 • Bl  1-3
Du gör bilder utifrån en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, du genomför arbetet utan stöd.
Du har egna idéer, genoför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Metod, teknik och material
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du behöver hjälp med att välja och hantera några metoder,tekniker och material.
Du kan hantera flera metoder, tekniker och material.
Du kan hantera och motivera ditt val av metoder,tekniker och material lämpliga för uppgiften.
Bildanalys
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du deltar i diskussioner om olika tiders bilder t ex tidningsbilder, kända konstverk, hällsritningar och bilder från förr med hjälp av stöd.
Du deltar i diskussioner om olika tiders bilder t ex tidningsbilder, kända konstverk, hällsritningar och bilder från förr.
Du deltar aktivt i diskussioner om olika tiders bilder t ex tidningsbilder, kända konstverk, hällsritningar och bilder från förr.
Digital teknik
 • Bl  1-3
Du kan med stöd fotografera och överföra bilder till dator.
Du kan med visst stöd fotografera och överföra bilder från kamera till dator.
Du kan fotografera och överföra bilder från kamera till dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: