Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text vårterminen åk 4

Skapad 2016-01-12 14:02 i Strandängsskolan F-6 Båstad
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Instruerande text.

Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Matriser

Sv
Baskunskaper

Jag kan förklara vad kronologisk ordning är.
Jag vet vad moment och arbetsgång betyder
Jag kan komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten
Jag vet vad infinitiv och imperativ är.
Jag kan berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

Sv
Baskunskaper, texten

Texten

Innehåll
Min text innehåller all information som behövs för att kunna följa instruktionen.
Struktur
Jag följer strukturen för en instruerande text, med rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Jag har delat in texten i passande stycken som följer en kronologisk ordning.
Verbform
Jag använder imperativ i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Jag frågar om stavningen, eller slår upp i ordlistan, när jag är osäker på hur ett ord stavas.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: