Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 5ab, VT 2016: NO: Människokroppen

Skapad 2016-01-12 14:17 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Kemi Biologi
Ett arbete kring människokroppen. Vi kommer bla att lära oss mer om kroppens olika organ, placering, funktioner och samverkan. Det blir också en del arbete med mat, kost, motion och hälsa. Vi kommer även att prata en del om pubertet, sexualitet, fortplantning och kärlek.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Biologi:
-
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
- Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

Kemi:
- Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande:
-
Gemensamma klassrumsdiskussioner utifrån fakta- och arbetshäftet, faktaböcker, filmer, internetsidor, tidningar mm.
- Eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper med praktiska och teoretiska uppgifter.
- I uppstarten av arbetet får eleverna med sina frågor vara med och påverka inriktningen av arbetet.
- I gruppuppgifter får de också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom de områden de själva är mest intresserade av.Kunskapskrav efter avslutat arbete (för år 6)

  • Eleven kan på ett grundläggande enkelt sätt förklara människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organens namn, placering och funktion.
  • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, sjukdom och pubertet.
  • Eleven kan söka information och använder då olika källor och kan ta ställning till informationens och källornas användbarhet och trovärdighet.
  • Eleven kan genomföra enkla undersökningar/experiment.
  • Eleven kan dokumentera dessa undersökningar genom att först ställa en hypotes, sedan genomföra undersökningen och därefter dra vissa slutsatser.

Bedömning

Bedömning:
Bedömning sker genom:
- samtal
- diskussioner i grupp
- teoretiska och laborativa arbetsuppgifter
- redovisningar av fördjupande arbete
- enskilt prov

Dokumentation/Utvärdering:
Elevernas arbete dokumenteras
- i deras fakta- och arbetshäfte
- i övriga elevuppgifter
- med digitala redskap

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: