Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK åk 6 Mat, måltider och hälsa

Skapad 2016-01-12 14:42 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för oss människor. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Vi arbetar med olika recept, andras och egna. Vi tränar olika matlagningsmetoder. Planering och organisation är viktiga puzzelbitar. Vi använder redskap och utrustning på ett funktionellt sätt. Hållbar utveckling går som en röd tråd genom hela HKK-undervisningen. Måltider diskuteras och skapas utifrån individuella och gemensamma behov.

Innehåll

Mål

att utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.
att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider i en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar.
att utveckla sin initiativförmåga och kreativitet.
att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser
att utveckla kunskaper om och få möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet.
att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. 

Arbetets innehåll

  • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  • Måltidens betydelse för gemenskap.

Arbetssätt och redovisningsform

Ett löpande arbete i årskurs 6

Arbeta utifrån olika instruktioner; recept, matlagningsdemonstrationer och instruktioner till teknisk utrustning.

Arbeta med olika matlagningsmetoder; kokning, stekning och bakning.

Planera och organisera arbetet i olika grupperingar.

Diskning och rengöring av kök.

Planera måltider utifrån tallriksmodellen.

Visa din kunskap - Bedömning

Formativ bedömning på lektionen.

Gemensam reflektion i slutet av lektionen och feed-back.

Bedömning i kunskapstabellen i slutet av varje termin

Reflektion

Vad har gått bra? Varför?

Vad kan förbättras? Hur?

Hur fungerade planeringen?

 

Matriser

Hkk
Fg Kunskapstabell åk 4-6 Hem- och konsumentkunskap

Måltid

Aspekt 1
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Aspekt 2
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Aspekt 3
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Aspekt 4
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: