Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7 vt-16

Skapad 2016-01-12 14:58 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Denna vårtermin arbetar vi med kapitel 8-12 i "Bon Voyage".
Grundskola 7 Moderna språk - elevens val
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Kunskap i flera språk ökar också möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationella studier och arbetslivet.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • M1
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal och dialoger.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M1  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M1  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • M1  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
 • M1  E 9
  Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M1  E 9
  Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M1  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M1  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • M1  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M1  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M1  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M1  E 9
  Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Avsnitt 2

Vecka 2-3 "Plus de télé".

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Prata om film och tv-program du gillar. Kunna presens av Aimer, samt veckodagar och klockslag (repetition). Kunna lite om Marrakech I Marocko.

Vecka 4-5 "Qu'est-ce que tu as Lucas?"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Minst 10 kroppsdelar muntligt och skriftligt. Säga var du har ont någonstans och fråga hur det är fatt. De possessiva pronomina son, sa, ses.

Vecka 6-8 "Mes cybercopains"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Beskriva dig själv och andra (utseende). Presentera dig för en kompis och berätta vad du gör på fritiden. Några nya adjektiv.

Vecka 10 - 12 "Quel bazar"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Beskriva ett rum muntligt och skriftligt. Kunna några möbler. Prepositioner. Presens av faire.

Vecka 14-15 "Les soldes à Kiabi"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Klädesplagg på franska, handla kläder, fråga om priser, säga hur mycket något kostar, demonstrativa pronomen, hur man använder verbet porter.

Vecka 16 - 18 "Je suis perdu"

Mål efter arbetsområdet:

Du ska kunna:

Fråga efter vägen, presens av aller, aller à + substantiv, butiker och affärer.

Matriser

M1
Moderna språk. FRANSKA ÅK 7

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M1
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: