Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter i Sverige och mänskliga rättigheter. Åk 4

Skapad 2016-01-12 15:05 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Nationella minoriteter i Sverige, språk, traditioner och mänskliga rättigheter.
Grundskola 4 Samhällskunskap

Vi kommer att arbeta med Sveriges Nationella minoriteter, språk och mänskliga rättigheter och om barnkonventionen. 

Innehåll

Syfte

Undervisning i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mål

Målet inom arbetsområdet är att eleverna ska känna till vilka de nationella minoriterna i Sverige är och känna till deras språk och rättigheter. Eleverna ska kunna reflektera över mänskliga rättigheter och barnets rättigheter i  enlighet med barnkonventionen. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • deltaga i diskussioner
 • svara på kunskapsfrågor på det vi läser och diskuterar

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Undervisning

 

Vi läser, ser filmer och pratar gemensamt om de nationella minoriteterna i Sverige: samer, tornedalingar, romer, judar, finnlänningar och romer.
Du kommer att få jämföra de olika minoritetsgruppernas språk, kultur och traditioner med varandra och det svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: