Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2016-01-12 15:09 i Emausskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde i fysik om värme och väder.
Grundskola 5 Fysik
Värme hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig - ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Varför blir det olika väder? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla? Det ska vi ta reda på.

Innehåll

Mål att arbeta mot

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Arbetsbeskrivning

Det här ska du kunna:

Att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig
Att värme kan spridas på tre sätt. Några ämnen som leder värme bra eller dåligt
Hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder
Känna till lite om meteorologi t.ex. varför det blir olika väder
Ge vardagsnära exempel på hur man gör så att vi eller saker i vår omgivning inte blir för varma eller kalla
Hur en termos fungerar
Berätta om hur något djur har anpassat sig till extrema temperaturer

Viktiga begrep

Värme, molekyl, leda, strömma, stråla, skala, temperatur, termometer, grader, absoluta nollpunkten, ekvatorn, meteorolog, lågtryck, högtryck, kallfront, varmfront, nederbörd, medeltemperatur, isolera, lufttomt, vakuum, extrem, glykol, kylarvatten, blodcirkulation

Undervisning:

Lärarledda lektioner, genomgångar och diskussioner
Lärobok
Experiment
Film

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Att visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen genom att ge exempel på och beskriva dessa med fysikens begrepp.
Beskriva energikällor, energianvändning och isolering samt berätta om energiflöden mellan föremål och hur man kan påverka energiflödet.
Genomföra enkla experiment och använda utrustningen på ett säkert sätt
Dokumentera experimenten

Matriser

Fy
Värme - Fysik

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
Bra
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Bättre
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Bäst
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Fysiken och vardagslivet
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart
Fysiken i naturen och samhället
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Metoder och arbetssätt
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar
Metoder och arbetssätt
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: