Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmarrangemang i ensemble vt 2016

Skapad 2016-01-12 15:19 i Möllegårdens skola Karlshamn
Du kommer att få lära dig vad olika typer av rytminstrument heter, hur de fungerar samt spela dem, hitta på egna musikstycken och framföra dem tillsammans med andra
Grundskola 4 Musik
...

Innehåll

Kursplanens Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Eleven skall kunna

¤ Veta namnet och känna igen minst 5 olika sorters rytminstrument och hur man spelar på dem. ¤ Tillsammans med andra göra ett eget rytmarrangemang i 4 fjärdels takt. ¤ Använda dig av notliknande tecken och följa dem så att gruppen ser en struktur i ert skapande. ¤ Framföra rytmarrangemanget tillsammans med de andra i gruppen inför publik.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Bedömning/Dokumentation

Jag kommer att bedömma din förmåga att:

¤ att skapa musik utifrån egna idee´r. ¤ ge exempel på instrument som tillhör rytminstrumnt. ¤ spela med tajming. ¤ delta när du igruppen framför ert musikstycke.

Matriser

Mu
Rytminstrument och praktisk spelande på dessa.

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mycket väl godkänd
Skapa egen musik efter egna ide´er
Instrumentkunskap
Spela med rätt tajming.
Delta i gruppen vid framförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: