Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MANUS-FILM ht 2019 9V1 & 9V2 (fortsättning)

Skapad 2016-01-12 15:24 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grupparbete där ni skriver manus, förbereder, repeterar och spelar in en film.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ni ska i grupper skapa ett filmmanus med ett tema som är aktuellt och verkligt i er vardag. Däremot kan filmen innehålla "övernaturliga" inslag och genren bestämmer ni själva. Filmen ska spelas in och redigeras!

Innehåll

Arbetsgång

1. Spåna (diskussion/anteckningar/tankekarta).

2. Skriv manus (scen för scen).

3. Gör en "set-up" (inspelningsplats, rekvisita, rollfördelning, arbetsfördelning inom gruppen...)

4, Börja spela in.

5. Redigera.

6. Presentera filmen (spela upp den).

 

 

Bedömning

Bedömningen av detta arbete görs utifrån nedanstående kunskapskrav och baseras både på den färdiga produkten och på arbetsgången.

Välja och använda material (nr 4)                                                                             

Med viss relevans (E)       

Relevant (C)     

Relevant och effektivt (A)

Tala (nr 5)                                                                                                                                 

Enkelt, begripligt och ganska sammanhängande (E)  

Ganska varierat, ganska tydligt och ganska sammanhängande (C)  

 Ganska varierat, tydligt och sammanhängande (A) 

Formulera sig muntligt (nr 8)

 Enkelt, begripligt och lite anpassat till syfte/mottagare/situation (E)    

Tydligt med visst flyt och med viss anpassning  till syfte/mottagare/situation   (C)  

Tydligt och med flyt och med viss anpassning till syfte/mottagare/Situation (A)

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: