Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi Calendario

Skapad 2016-01-12 15:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Du kommer nu att få arbeta med att lära dig klockan, årstiderna, månaderna, vädret och olika traditioner i Sverige och Spanien. Du kommer att få läsa, skriva och berätta om olika aktiviteter som du kan göra under de olika årstiderna .

Innehåll

Syfte

Under arbetets gång kommer du utveckla din förmåga att:


Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehållKopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs :

 • kan du årstidernas och månaders namn samt berätta om vädret
 • siffror mellan 0- 40
 • berättar du i tal och skrift om aktiviteter du gör under året och när du gör dem
 • kan du namnen på olika traditioner
 • uttrycker du datum på rätt sätt
 • uttycker du enkla åsikter

 

Bedömning

Vad

 • din förmåga att uttrycka dig  i tal och skrift
 • din förmåga att lyssna och förstå
 • ditt ordförråd

  Hur?
  Genom läxförhör, muntliga uppgifter samt genom en skriftlig uppgift i form av en kalender som även delvis redovisas muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: