Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖT Bokcirkel

Skapad 2016-01-12 15:42 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Den här planeringen beskriver hur vi ska arbeta med bokcirklar i klassen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Varje gång kommer ni att läsa ett stycke högt. Ni kommer att vara tilldelade roller med tillhörande uppgifter som ni tänker på under läsningen, arbetar med efter läsningen och sedan redovisar.

Ibland kommer ni att få frågor av läraren som ni svarar på individuellt. Ni kommer att få respons av läraren på vad ni kan utveckla inför bedömningstillfället.

Du kommer också att ge och få respons av kamrater.

 

Innehåll

Mål

Att läsa och analysera skönlitteratur

Att kunna formulera sig i tal och skrift

Arbetets innehåll

Elevgrupper läser en bok tillsammans. Följande roller finns:

Diskussionsledare

 

Förberedelse

Skriv ner:

En på raderna-fråga, en mellan raderna-fråga och en bortom raderna-fråga.

 

Under diskussionen

Led diskussionen och låt alla få berätta om sitt uppdrag.

Ta reda på om det fanns några frågor om texten.

Ta reda på om det finns några tankar/åsikter om texten.

 

Efter diskussionen

Presentera vad gruppen pratade om för resten av klassen.

 

 

 Ordletaren

 

Förberedelse

Skriv ner:

5-10 ord som du tycker är svåra, intressanta, bra att kunna eller speciella. Skriv ner en förklaring för varje ord.

 

Under diskussionen

Låt de andra få träna på dina ord på ett sätt som du har valt ut. T ex ge förklaringar till orden, träna på att stava dem, diskutera synonymer, hitta motsatsord eller komma på en mening där ordet passar in.

 

Illustratören

 

Förberedelse

Du ska rita minst en bild på något som hände i kapitlet vi har läst.

 

Under diskussionen

Berätta för de andra i gruppen om händelsen som är på din bild. Du kan också berätta vad som hände precis innan/efter.

 

Personbeskrivaren

 

Förberedelse

Välj en person i texten som du observerar lite extra. Skriv ner vad som händer med personen i avsnittet du just läst. Du ska också skriva vad du tycker och tänker om personen och varför du gör det.

 

Under diskussionen

Berätta för gruppen om dina observationer. Fråga sedan om de håller med eller har en annan uppfattning.

 

 

Detaljfinnaren

 

Förberedelse

Hitta en detalj i texten som du kan ta reda på mer om.

Det kan vara en plats, en hundras, en bok, en händelse eller en tradition (som finns i verkligheten). Sök information om detaljen, i böcker eller på internet, och skriv ner stödord/hitta en bild.

 

Under diskussionen

Berätta för gruppen om vilken detalj du hittat och vad du tagit reda på om den. Kanske har du även en bild att visa?

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetets gång är det viktigt att ni är säkra på vad några ord betyder:

Följdfrågor, diskussionsledare, sammanfatta, variera, symboler, tema, genre och illustrera.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Beskriv hur och vid vilka tillfällen elevens arbete kommer att bedömas.

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv SvA
Bokcirkel 4-6

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa med flyt
Du läser högt med visst flyt.
Jag kan läsa högt med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Jag kan läsa högt med säkert flyt och viss inlevelse genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kan läsa högt med säkert flyt och god inlevelse genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du kan med en pedagogs stöd göra enkla sammanfattningar av det du har läst.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla och kronologiska sammanfattningar av det du har läst.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade och kronologiska sammanfattningar av det du har läst.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra utvecklade och kronologiska sammanfattningar och dra slutsatser.
Resonera
Du kan med en pedagogs hjälp föra enkla resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för enkla resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för väl utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll. T ex jämföra, liknelser, exempel.
Kombinera text och bild
Du kan med en pedagogs stöd förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen
Du kan med en pedagogs hjälp på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Boksamtal, diskussion
Du kan med en pedagogs hjälp samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som för samtalet framåt.
Du kan samtala om boken genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. Du bjuder in andra i samtalet och kan sammafatta diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: