Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia!

Skapad 2016-01-12 15:48 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Temat kring Australien fortsätter och nu är det dags att lära sig ännu mer om det fantastiska landet Down Under!
Grundskola 6 Engelska Svenska
Temat kring Australien fortsätter och nu är det dags att lära sig ännu mer om det fantastiska landet Down Under!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Genomförande

Arbetsgång: Du arbetar självständigt och letar upp fakta på valfritt vis, t.ex. genom film, böcker eller internet. Du skriver en faktatext om det ämne du valt och förbereder en muntlig presentation utifrån faktatextens innehåll. Viktigt är att du jämför Australien med hur det är i Sverige, när det handlar om det område du valt. Du kan välja ett utav följande områden: Geography, Animal Life, Cities, Sports, History. Du kan begränsa dig inom ditt område, t.ex. skriva om Aboriginal People, The Outback, Australia as a British Colony etc. Om du blir klar snabbt kan du välja ytterligare ett ämne att skriva om.

Du skriver din faktatext på din i-pad och inlämning sker via mail. Skriv minst en sida i Pages, max två sidor. Använd textstorlek 12 och skriv i Times New Roman. Var noggrann med skiljetecken, styckeindelning och grammatik.

Din muntliga redovisning skall ta mellan 2-3 minuter.

Examinationstillfälle: Inlämning av din faktatext senast fredag 12/2. Muntliga redovisning sker under v.8.

 

 

 

Bedömning

Underlag för bedömning är ditt skriftliga faktaarbete samt din muntliga presentation av ämnet. Jag kommer även att bedöma hur väl du gjort kopplingar/jämförelser med Sverige kring ditt ämne.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: