Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konststilar

Skapad 2016-01-12 15:54 i Gruvrisskolan Falun
Arbetsområdet handlar om olika konstnärer och deras speciella konststilar. De har på olika sätt gett avtryck i konsthistorien och påverkar och betyder mycket för människor än i dag.
Grundskola 4 – 6 Bild
Inom detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med fyra olika konststilar, impressionism, kubism, surrealism och expressionism. Du kommer också att prata om och analysera verk av några kända konstnärer som målat i dessa stilar. Du kommer även få prova på de olika konststilarna och lära dig känna igen dem och rita/måla det som är typiskt för stilen.

Innehåll

Under arbetets gång kommer du att få arbeta med att utveckla din förmåga att:

 • göra bilder med olika tekniker och prova på de olika konststilarna
 • känna igen och namnge konststilar
 • känna igen verk av några kända konstnärer
 • samtala om och analysera konstverk

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se film och titta på olika konstverk.
Du kommer att få lära dig om en konststil i taget, titta på konstverk och lära dig om några av konstnärerna inom konststilen.
När en ny konststil presenteras kommer du att få prova på att göra din egen tolkning av konstverket eller att skapa helt egna bilder med typiska tekniker för konststilen.
Du kommer att få samtala och även ibland skriva om olika konstverk och redogöra för din personliga åsikt/upplevelse av konstverken.
Du kommer att få arbeta enskilt med att göra dina egna bilder och i helklass vid genomgång och bildanalys.

 

Det som kommer att bedömas är:

 •  hur du framställer dina bilder.
 • hur du använder de olika teknikerna. 
 • hur du är med i klassrumsdiskussioner angående de olika konstnärerna och deras olika stilar men också hur du uttrycker dig skriftligt.

Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Syfte- LGR 11

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: