Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från forntid till nutid

Skapad 2016-01-12 16:44 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Historia berättar och förklarar hur allting blivit som det är. För att lära av historien behöver vi veta hur man levde och vad man gjorde förr. Därför ska vi göra en resa tillbaka i tiden och se hur allting en gång startade. Från jordens uppkomst till de allra första djuren, vidare till dinosauriernas tid och till sist upptäcka hur istiden har lämnat tydliga spår i vårt land.

Vi ska följa människor som senare levde på jakt och fiske och vandrade långt för att hitta mat. Vi är med på deras första vandringar tills det att de bosätter sig och blir bönder. Vi ska ta reda på vad de åt, hur de klädde sig, vad de trodde på och annat som var viktigt för människorna som levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Efter avslutat tema

- Kan du placera olika tidsbegrepp på en tidslinje.

- Kan du beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

- Kan du ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

- Har du fått arbeta med bildframställning på olika sätt.

- Har du fått göra minst ett skrivarbete utifrån detta tema.

- Har du valt ett passande redovisningssätt  där du visar vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: