Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English project year 9 " The boy in the striped pyjamas"

Skapad 2016-01-12 18:50 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
We will during some weeks read and work with the book "The boy in the striped pyjamas" by John Boyne.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Aim

The aim is to improve your writing and reading comprehension. To speak about the book, express thoughts and opinions and of course enjoy an English novel.

Centralt innehåll

Lyssna och läsa — reception.

  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Samtal och diskussioner.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

You will in this project have the possibility to develop your ability to:

Understand spoken and written English.

Interpret and discuss the plot of a novel.

Express your thoughts and opinions about a novel.

Use different strategies to understand spoken and written English.

 

In this project you will:

Read the book both on your own and together in class.

Listen to some parts of the book.

Answer questions to show that you have understood the content.

Discuss themes and occasions in the book. 

 

Accounting

Take part and be active in discussions.

Answers questions about the content.

An oral presentation where you choose three words that sum up the novel and its theme. Explain why you have chosen the words and give example from the book that support your opinions. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma er muntliga interaktion i diskussioner samt strategier som förbättrar och löser problem i er interaktion. Vi kommer också att bedöma ert muntliga framträdande samt er läs- och hörförståelse.

Matriser

En
I detta projekt kommer följande kunskapskrav att bedömas

E
C
A
Tala/Samtala
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Tala/Samtala
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala/Samtala
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt, och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Tala/Samtala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texter i olika genrer.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .
Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: