Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samhällskunskap åk6 hedeskolan

Skapad 2016-01-12 18:52 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Tvådelat moment med lag och rätt samt medier och källkritik.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Moment om dels lag och rätt, dels medier och källkritik

Innehåll

Innehåll

Samhällskunskapen i år sex består av två skilda delar.

 1. Lag och Rätt, hur rättsamhället fungerar (detta kopplas naturligt till höstterminens delar om etik)
 2. Medier och och källkritik. Hur man kan avgöra vad som är sant och inte.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Arbetssätt och bedömning

Momentet om lag och rätt behandlas på följande sätt:

1. Lektioner och genomgångar baserade på boken "upptäck samhälle"

2. En enskild uppgift där ni ska skriva och rita serier som handlar om ett rättsfall

3. Ett skriftligt prov om lag och rätt

Momentet om lag och rätt behandlas på följande sätt:

-Lektioner och genomgångar baserade på ur.se och deras material "är det sant?"

-Lektion och genomgångar baserade på www.mediasmart.se

-Kortare uppgifter enskilt och i grupp om källkritik.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  A 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: