Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen anropar jorden

Skapad 2016-01-12 19:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet handlar om hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Grundskola F – 5 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna visa att du kan:

 • beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra (bi,fy.ke åk 3)

 • beskriva hur dagar, nätter och månader uppkommer (fy 4-6)

 • redovisa muntligt genom att använda ämnesspecifika ord och begrepp så att andra förstår

Centralt innehåll

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. (bi, fy, ke åk 3)

 • Månens olika faser (bi, fy, ke åk 3)

 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året (bi, fy, ke åk 3)

 • solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras (fysik 4-6)

 • människan i rymden och användningen av satelliter. (fysik 4-6)

 • muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.(sva 1-3)

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. (sva 1-3)

 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.(sva 4-6)

Genomförande

 • titta på film
 • söka information på Internet

 • läsa faktatexter

 • skriva egna texter

 • träna på att berätta och redovisa

 • gemensamma genomgångar och texter

 • ett fördjupningsarbete om till exempel: människan i rymden, planeter eller månen.

Redovisning

Den gemensamma delen av arbetsområdet redovisas muntligt.

Fördjupningsarbetet redovisas genom en plansch och en muntlig redovisning.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Matriser

NO SvA
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Svenska som andraspråk
Förmågan att kommunicera i tal (redovisa)
Eleven försöker redovisa så att några förstår. Exempel: Du använder enstaka ord när du berättar.
Eleven kan redovisa så att några förstår. Exempel: Du använder få enkla meningar och enstaka ord när du berättar.
Eleven kan redovisa så att de flesta förstår. Exempel: Du använder meningar och det är en röd tråd i det du berättar. Du försöker använda ord och begrepp som hör till ämnet.
Ämne
Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven kan kortfattat och på ett enkelt sätt beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Exempel: Du kan med enstaka ord och få enkla meningar och med hjälp av bilder berätta om solen, månen och jorden och hur de rör sig.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven använder några ämnesspecifika ord. Exempel: Exempel: Du kan med enkla meningar och med hjälp av bilder berätta om solen, månen och jorden och hur de rör sig. Du använder få enkla ämnesspecifika ord.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.Eleven kan också på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på andra himlakroppars rörelse i förhållande till varandra samt berätta om hur dag, natt och månader uppkommer.Eleven använder ämnesspecifika ord. Exempel: Du kan beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Du kan också beskriva hur dag och natt uppkommer. Du använder ord som är speciella för ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: