Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integration och segregation

Skapad 2016-01-12 20:06 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Inte sedan andra världskrigets tid har så många människor varit på flykt. Antalet asylsökande till Sverige har ökat dramatiskt. Hur går det till när Sverige tar emot nyanlända och hur ska de på bästa sätt komma in i samhället?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Undervisningens innehåll

* Vi kommer tillsammans med ämnet Svenska att titta på och arbeta med filmen "Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk".

* Vi kommer arbeta med ettavsnitt i digitala läroboken Digilär Samhällskunskap

- individer och gemenskaper - Sverige ett invandrarland

* Vi kommer att lära oss en mängd viktiga ämnesspecifika begrepp till området.

Redovisningsform

Kunskaperna redovisas genom ett skriftligt prov på avsnittet i Digilär, på anteckningar från lektionerna och på ord och begreppslistan.

Ord och begrepp

Migration

Emigration

Immigration

Migrationsverket

Medborgare

Permanent uppehållstillstånd

 EU

Vallon

Flykting

Skyddsbehövande

Asyl

UNHCR

Kvotflykting 

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer som är... Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i /............../sätt.
grundläggande enkla huvudsak fungerande
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan föra /..,..../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /......../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då...
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ argument,
enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: