Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrott och Hälsa vecka 2-12 Vt-16

Skapad 2016-01-12 20:19 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att ha fokus på rörelseförmågor denna period, vecka: 2-12 VT-16. Områden:

Lekar/Bollspel/Redskapsgymnastik/Dans/Stationsträning: Vi kommer även att samtala om idrottsskador.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Centralt innehåll:

Rörelse

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
Friluftsliv och utevistelse.

 

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa 4-6

Rörelse
Du kan delta i: Spel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du kan delta i: Lekar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du kan delta i: Idrotter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
dans och rörelse till musik.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl l till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Kunna simma 200 m varav 50 m rygg
Du kan samtala om egna upplevelser om fysiska aktiviteter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
.Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden (klä sig efter väder) och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Hälsa och livsstil
Skador
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Nödsituationer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Säkerhet och hänsynstagande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: