Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas natur, djur och växter.

Skapad 2016-01-12 20:24 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Ett temaarbete om djur och växter vid Medelhavet och i höga berg.
Grundskola 5 Biologi Svenska
Med hjälp av texter, bilder, kartan och filmer kommer du att få lära dig om hur naturen ser ut och vilka djur och växter det finns i olika delar av Europa. Du får även veta något om hur bergskedjor bildas. Arbetet utgår från de fem förmågorna (The Big Five).

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 

Begreppsförmåga: Vi ska lära oss om olika ord och begrepp som t ex klimat, salin, häcka, asätare, macchia, bergsveckning.

Analysförmåga: Varför finns en del djur och växter bara vid Medelhavet och en del bara i bergen? Hur använder vi människor oss av naturen där och hur påverkar vi den? Vilka konsekvenser av det människor gjort finns vid Medelhavet? Hur påverkar naturen oss? Hur har vi anpassat oss?

Procedurförmåga: Hitta information och svar på frågor från faktaböcker och filmer. Skriva egna texter om två olika djur eller växter med hjälp av tankekartor och/eller stödord.        

Kommunikativ förmåga: Skriftligt kunna göra jämförelser och dra slutsatser om de olika djurens eller växternas  levnadsvillkor. Använda dig av dina kunskaper i gemensamma diskussioner och då kunna göra jämförelser och dra slutsatser.

Metakognitiv förmåga: Göra en skriftlig värdering av ditt arbete där du beskriver vilken av de fyra förmågorna ovan som du utvecklat mest och varför du tycker så.


 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du ska få

-undervisning om de olika begreppen, om sambanden i naturen och samspelet mellan djur, växter och människor.

-titta på film och anteckna.

-träna på att diskutera och göra jämförelser.

-läsa faktatexter och söka information, dels gemensamt i klassen och dels enskilt.

-skriva egna texter och rita bilder.

-göra en värdering av ditt arbete.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur du använt de olika förmågorna enligt ovan.


Matriser

Sv Bi
Delar av biologimatris åk 4-6

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: