Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-01-12 21:07 i Hovhultsskolan Uddevalla
En pedagogisk planering för området vatten och luft år 4
Grundskola 4 Kemi Biologi Fysik
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga- Läsa och analysera faktatexter.        

Kommunikativ förmåga- samtala kring faktatexter.      
Informationshantering-sortera och sammanfatta faktatexter.
Begreppsförståelse-skapa förståelse för nya begrepp.

Genom diskussioner, experiment, litteratur och pedagogiska filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper. Vi skall lära oss att skriva labbrapporter som berör temat vatten och luft.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Konkreta mål

 • Veta vad en vattenmolekyl består av
 • Känna till vattnets olika former
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • Veta vad som händer när saltvatten avdunstar (laboration)
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
 • Veta vad luft är

Arbetssätt och metod

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, experiment, laboration, gruppdiskussioner och använda oss av pedagogiska filmer.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Luftexperiment, vattenexperiment, se program på ur.se om luft och vatten. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Analysförmåga och kommunikativ förmåga- beskriva vattnets uppbyggnad, kunskap om några egenskaper hos vattnet och vattnets kretslopp. Du visar detta genom att vara aktiv på lektionerna både i diskussioner och när vi gör experiment/laborationer. 
 • Analysförmåga och kommunikativ förmåga- beskriva luftens egenskaper och hur föroreningar i vatten och luften påverkar livet på jorden. Du visar att du utvecklat förmågan genom att vara aktiv i att diskutera och förklara var föroreningarna kommer ifrån och varför vi bör vara försiktiga med föroreningar i både sjöar och i luften.
 • Begreppsförståelse-skapa förståelse för nya begrepp. Du kommer att få välja ut några ord som du tycker är nya eller svåra. Dessa ska du kunna använda i nya sammanhang. Du kan berätta detta muntligt för mig eller skriva ner meningar som innehåller orden.

Dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: