Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera, debattera och skriva argumenterande texter.

Skapad 2016-01-12 22:49 i Britsarvsskolan Falun
Vi arbetar med argumentation, hur man bygger upp en argumenterande text, hur man agerar i en debatt och hur man framför sina åsikter för att övertyga andra.
Grundskola 9 Svenska
Det är viktigt att du lär dig hantera de verktyg som gör att du kan framföra dina åsikter på ett trovärdigt och övertygande sätt samt att du kan granska och värdera andras argumentation.

Du får lära dig föra fram dina åsikter med rätt argument, relevanta fakta och genomtänkt struktur. Du får också ge respons på andras argumentation.

Innehåll

Mål

  • Utveckla din förmåga att uttrycka dig och föra fram din åsikt både i tal skrift.
  • Utveckla språklig säkerhet och en förståelse för ords och begrepps nyanser och värdeladdning samt språkliga normer.
  • Utveckla din förmåga att presentera, lyssna på och bemöta argument.

Detta bedöms

  • Din förmåga att använda ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor både i tal och skrift.
  • Din förmåga att följa de språkliga normerna och anpassa din text efter texttyp och syfte samt använder dig av skrivprocessen.
  • Din förmåga att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Din förmåga att delta i en debatt, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Undervisning

Vi lär oss viktiga ord och begrepp som används när vi argumenterar t. ex. subjektivt - objektivt, positivt - negativt.

Vi studerar olika typer av argument som t.ex. sakargument och värderande argument och tränar på detta i olika övningar.

Vi läser och skriver insändare.

Vi läser och arbetar med debattartiklar t.ex. hur de är uppbyggda.

Vi skriver en längre argumenterande text.

Vi debatterar "för och emot" i olika grupper. 

Matriser

Sv
Påverka med ord i tal och skrift

Förväntat resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Skriva argumenterande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten
Texten är begriplig, har ett tydligt budskap och har till viss del anpassats till ämnet och källan.
Texten kommunicerar väl,har ett tydligt budskap, har anpassats till mottagaren och är självständig gentemot källan.
Texten är även logiskt uppbyggd, och låter olika källor samspela.
Åsikt och argument
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten. Ett motargument tas upp.
Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik m.m. Motargument bemöts.
Även känslor används som ett grepp att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på sätt som gynnar dina argument.
Språk
Viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
God språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.

Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet
Deltar med frågor och argument.
Deltar aktivt i samtalet och är drivande.
Är drivande och visar förmåga att engagera åhörarna.
Lyssna / Svara
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Samspel
Visar samspel genom att säga något som visar på det.
Visar samspel genom att reflektera över det som sagts.
Visar samspel genom att reflektera över det som sagts och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: