Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och vegetation

Skapad 2016-01-13 08:28 i Laröds skola Helsingborg
Arbetsområde som behandlar klimat- och vegetationszoner samt arbete med att samla in väderobservationer.
Grundskola 7 – 9
Vad är väder? Vad är klimat? Och varför växer det olika växter på olika platser? Varför har vi årstider? Vad är egentligen höstdagjämningen? Vädret och klimatet kan sätta igång många funderingar i oss. En del av frågorna ska vi ta itu med i detta arbetsområde.

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet kommer ni att få utveckla följande:

Kunskapsmål:

 • Ha kunskaper om jordens klimat- och vegetationszoner
 • Ha kunskaper om levnadsvillkor för människor på olika platser på jorden
 • Ha kunskaper om metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data.

Förmågor:

 • Analytisk förmåga - samspelet mellan människa, samhälle och natur
 • Kommunikationsförmåga - presentera geografiska data.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisning

Vi kommer att arbeta med läroboken Gleerups Geografi sid 57-68, samt sammanfattningen på sid 72. De gemensamma genomgångar vi kommer att ha, och de sammanfattande presentationer ni får, är inte kompletta. Ni kommer att behöva fördjupa er i lärobokstexterna för att får den kompletta, djupa bilden av klimat- och vegetationszonerna.

Bedömning

PROV

Att kunna: - Genomföra bildanalys och förklara vilken klimatzon det handlar om, vilken vegetation som finns där och hur människor lever på den plats man ser på bilden.

INLÄMNING OCH REDOVISNING AV VÄDERDIAGRAM


Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Geografi på enklare svenska

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte kunskaper om hur människa, samhälle och klimat påverkar varandra.
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och klimat påverkar varandra.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och klimat påverkar varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och klimat påverkar varandra.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Fältstudier
Du kan ännu inte använda kartor och andra verktyg när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Diskutera
Du diskuterar ännu inte vad som påverkar var människor bor, och vegetation och klimat.
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, och vegetation och klimat.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, och vegetation och klimat.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, och vegetation och klimat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: