Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läs, fundera och skriv

Skapad 2016-01-13 09:19 i Centrumskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Hur ska eleven lära?

 • Vi ska läsa ett manus till en kommande barnbok och arbeta med den utifrån frågor från författaren.
 • Du ska arbeta med egna texter där början, mitt och slut tydligt finns.
 • Du ska bearbeta dina texter och göra förändringar för att på så sätt gör de mer spännande, mer intressanta eller tydligare för läsaren. 
 • Du ska skriva faktatexter med hjälp av stödord.
 • Vi ska arbeta med dikter; läsa, skriva och illustrera.
 • Arbeta med uppgifter som förbereder inför Nationella prov.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Du ska:

 • Arbeta med manuset och frågorna från författaren, bl a skriva ett brev till henne. 
 • Skriva en egen text där början, mitt och slut tydligt finns med.
 • Bearbeta dina texter.
 • Skriva faktatexter med hjälp av stödord.
 • Arbeta med dikter; läsa och skriva flera olika typer av dikter.
 • Illustrera en dikt.

Hur ska det bedömas?

Genom avcheckning under våra arbeta-tillsammans-pass och gnom arbeten du gör på egen hand.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: