Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens historia, epokerna realismen och modernismen

Skapad 2016-01-13 09:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Här får eleven lära om vad realismen och modernismen är och vad som kännetecknar dessa epoker. Eleverna kommer att arbeta med realismen och modernismen i smågrupper där de diskuterar ämnet. De kommer även att få varsin författare som de arbetar med genom att leta fram fakta, göra en bokrecension och redovisa muntligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Här får eleven lära om realismen och modernismen

Innehåll

Kursplan i ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Svenska kap.3)

 

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få ta del och lära om följande:

- Hämta fakta om författare från epokerna samt lära dig om epokerna

- Koppla författarens verk till epoken

- Läsa ett verk eller delar av ett verk av din utvalda författare

Film: Hej Litteraturen:realism och modernism

Du får ta till dig kunskapen och träna förmågan genom eget arbete och gruppdiskussioner

 

Visa vad du lärt dig

- Du skriver ett författarporträtt och kopplar det till tid, författare och verk 

- Fakta: när, samhället, innehåll i berättandet och exempel på författare och verk under realismen eller modernismen

- Gruppdiskussion där du återberättar och gör en muntlig redovisning av det du läst 

 

 

 

Tidsram

Arbetsområdet startar v 3 och avslutas v 7.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i Svenska åk 7-9.

Matriser

Sv
Kunskapskrav hämtade ur Lgr 11 Svenska

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Ny aspekt
  • Sv  E 9
  • Sv  A 9
■Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
■Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
■Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: