Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 7-9: Inne & Ute VT-16

Skapad 2016-01-13 10:19 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
INNE och UTE VT-16

Innehåll

INLEDNING

I ämnet idrott och hälsa ska alla elever, oavsett förutsättningar, ges en möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom idrott och hälsa vill vi skapa intresse för rörelse och nyfikenhet kring nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte är också att ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr11:s ”Övergripande mål och riktlinjer” har vi valt att särskilt lyfta fram följande delar:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Lgr11
  Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • Lgr11
  Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

SYFTE

Genom undervisning i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

METOD OCH INNEHÅLL

 1. Vi kommer att arbeta mycket praktiskt och varva individuella aktiviteter med lagspel och lekar. Genom samtal vid samlingar och genomgångar kommer vi återkommande att beröra hur vi förebygger risker och du kommer att få möta ett teoretiska moment under terminen där du kommer att redovisa skriftligt och/eller muntligt. Titta noga i din matris så att du har koll på de olika nivåerna och använd oss för feedback. Vi kommer att simma och träna på livräddningsmomentet under v. 16.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: