Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hängande mobil med budskap/tema åk 6

Skapad 2016-01-13 10:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde ska eleverna göra en hängande mobil. Mobilen ska ha minst fyra rörliga delar och den ska ha ett tema eller bära ett budskap. Eleverna arbetar i grupp.
Grundskola 6 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du göra en hängande mobil. Mobilen ska ha minst fyra rörliga delar och den ska ha ett tema eller bära ett budskap. Du kommer arbeta i grupp.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
 • Sl  A 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd genomgång av uppgiften

 

Du ska:

 • Formge och framställa en rörlig mobil som kan hänga. Mobilen ska ha minst fyra rörliga delar och den ska bära ett budskap. Materialen trä och textil ska båda finnas med.

 

 • Arbeta i grupp.

 

 • Göra en skiss innehållande:
  • Form
  • Färg
  • Budskap
  • Tekniker
  • Material

 

 • Skriva en utvärdering där du fokuserar på att beskriva din arbetsinsats samt hur kvalitén på slöjdföremålet blev. 


"En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter" lgr 11, kapitel 1.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig

I slöjden tittar vi på hela din arbetsprocess från idé till planering/överväganden till framställning och värdering. Du visar vad du lärt dig genom att arbeta på lektionerna och tar tillvara på gamla kunskaper och tar till dig nya. Vi bedömer inte det du kan utan det du visar att du kan.

Tidsram

8-10 veckor

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sl  A 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  A 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  A 6
  Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 • Sl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: