Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DANSKA Modersmål (4-6) 2016VT

Skapad 2016-01-13 11:26 i Modersmål Trelleborg
Danska författare
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Du kommer att läsa skönlitteratur av olika danska författare. Sen ska du använda en passende lässtrategi för att ge dig en bra läsförståelse och resonemang. Du kommer också att göra en faktatext om varje författare.

Innehåll

Syfte

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 • Läsa texter för olika syften
 • Läsförståelse - läsa mellan raderna
 • Skriva texter som beskriver dina kunskaper om ämnen och författerskap
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Läsa för att förstå och tolka texter från olika författare
 • Urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Kultur och samhälle

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

 • Återberätta och sammanfatta texten/ berättelse
 • Skriva stödord, som ger dig ett överblick över olika skötteratur
 • Nämna olika danska författare
 • Känner igen och använda olika lässtrategier
 • Berätta muntligt och skriftligt om olika texter och författare och visa din läsförståelse och resonemang
 • Göra en faktatext om varje författare

 

Arbetsformer och materiel

Kim Fupz Aakeson - "Historien"

Hanne Kvist - " Fandens födselsdag", "Hunden i himlen"

Bent Haller - " Hönsepigen " , " Ros til Asmus"

Media: Google informationer/ fakta på internettet

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån konkretiserade mål

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: