Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism

Skapad 2016-01-13 11:31 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Vi arbetar med världsreligionen Hinduism. Vilka centrala begrepp och tankar finns det i religionen? Hur går utövandet till? Vad skiljer denna religion från kristendomen, judendomen och islam? Finns det några likheter?
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig om:

 • Symboler och viktiga högtider inom hinduism
 • Var i Världen?
 • Livsregler och värderingar
 • Traditioner och högtider.
 • Religionens ursprung.
 • Hur det är att leva som hindu. Vilka regler och lagar som finns.
 • Vilka likheter och skillnader finns det med övriga världsreligioner.
 • Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Detta kommer att bedömas

I vilken utsträckning du kan:

 • föra resonemang om vardagliga moraliska frågor, livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • redogöra för  högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna .
 • ta till dig innehållet i de texter vi läser
 • kan återberätta det vi läst, sett och lyssnat på ( hörförståelse, läsförståelse).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: