Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

At Home Eng 7 - VT16

Skapad 2016-01-13 11:48 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde baserat på kapitlet At Home i Wings 7.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Home is where the heart is."

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • läsa om, diskutera och reflektera kring temat vad som är ett "hem" 
 • lära dig nya ord för att kunna beskriva detaljer: olika typer av bostäder, byggnader, både exteriör och hur det ser ut inuti, möbler och inredning.
 • kunna berätta om ditt rum/boende.
 • tänka ut och illustrera ett boende för nyanlända, i detalj kunna beskriva detta muntligt, och motivera hur du tänkt.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Arbetets innehåll

 • Texter, övningar och vokabulär i Wings, section 3.
 • Sökning av material på Internet.
 • Muntliga övningar att beskriva olika typer av boenden och inredning.

Närmare planering av arbetets innehåll finns på Its learning.

 

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att tala engelska.

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Kunskapsmatris i engelska

FORMULERA SIG I TAL (3 bedömningsaspekter)
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1) Språk
Ordförråd Grammatik
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk. Om du gör språkfel stör de inte förståelsen.
Du har ett stort ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder synonymer och idiomatiska uttryck. Du gör få/inga språkfel.
2) Uttrycksförmåga
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt.
Du kan uttrycka dig ganska tydligt och med visst flyt.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt.
3) Innehåll
Ditt innehåll är kortfattat. Ex) Du beskriver översiktligt hur huset ser ut.
Ditt innehåll är varierat. Ex) Du beskriver huset med ett varierat ordförråd och motiverar hur du tänkt.
Ditt innehåll är utförligt och detaljerat. Ex) Du beskriver huset med ett avancerat ordförråd, kan motivera hur du tänkt samt resonera om det i ett större sammanhang.
Ny aspekt

En
At Home Eng 7 - VT16

At home TEST

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Del 1: Läs- och hörförståelse
Förstå tal och skrift.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Del 2: Språkfärdighet
Formulera sig i skrift: ord, fraser, grammatik
...kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
...kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: