Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar livsstil

Skapad 2016-01-13 11:51 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Hur kan vår livsstil påverka klimat och miljö? Vi försöker göra smarta val och hitta kloka lösningar på situationer som uppstår i hemmet och när vi konsumenter ställs inför olika val vid köp av mat, kläder, transportmedel mm.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Hur kan vår livsstil påverka klimat och miljö? Vi försöker göra smarta val och hitta kloka lösningar på situationer som uppstår i hemmet och när vi konsumenter ställs inför olika val vid köp av mat, kläder, transportmedel mm.

Innehåll

Tid

Uppstart för området:

8A v.4/5

8B v. 6/7

8C v. 5/10

Tidsåtgång för arbetsområdet beräknas till 5 lektioner men då det är mycket lov och annat schemabrytande kommer arbetsområdet sträcka sig över större delen av terminen.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetssätt

Under arbetet med "Människan och hållbar utveckling" i So´n läste ni sent i höstas om samspelet mellan människa, natur och miljö. Använd dig av dina kunskaper därifrån som en grund till det vi kommer att jobba med i hemkunskapen. I NO´n jobbar ni med "Ekologi och vår miljö" vilket också kommer att ge er goda kunskaper att bygga vidare på i det här arbetsområdet.

Film: Ditt matval

Film: Så handlar du klimatsmart i mataffären

Globala middagsbordet s.139-141, Miljömärkningar s.134-135, Att leva hållbart "GRÖNT" s.153-159, 

Planera en hållbar måltid enskilt och motivera dina val av ingredienser och matlagningsmetoder.

Tillagning av vegetarisk mat.

Tillaga egenplanerad hållbar måltid. Skriv omdöme enligt givna frågor.

Klimatpåverkan från jord till bord- samarbets- och diskussionsövning.

 

 

Bedömning

Varje elev ska individuellt lämna in ett måltidsförslag där eleven motiverar sina val av ingredienser och matlagningsmetoder ur ett hållbarhetsperspektiv. Resonemangen i uppgiften kan vara enkla, utvecklade eller välutvecklade. 

Det praktiska arbetet i köket samt elevens motiveringar och resonemang i muntliga sammanhang kommer att bedömas.

Elevens omdöme om arbetsprocess och resultat bedöms genom det resonemang som eleven för i sin kamratbedömning (skrivs i classroom).

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  E 9
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  C 9
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
 • Hkk  C 9
  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  A 9
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
 • Hkk  A 9
  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: