Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism 2 - åk 8, VT16

Skapad 2016-01-13 12:01 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Trots att vi inte kan se elektricitet är vi idag helt beroende av den. Kunskaper i fysikens ellära har lett till många framsteg inom elteknik. Idag skulle vi inte klara oss utan ett fungerande elnät.
Grundsärskola 6 – 9 Fysik Teknik Naturorienterande ämnen
...

Innehåll

Ellära och magnetism

Syftet med undervisningen inom ellära, elteknik och magnetism är att öka förståelse för samband mellan spänning, ström, resistans och effekt samt mellan elektricitet och magnetism. Att öka förståelsen för hur detta samband har lett till vetenskapliga upptäckter och tekniska lösningar i samhället.

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • NO  7-9
  Naturvetenskap i vardagen Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • NO  7-9
  Naturvetenskap i vardagen Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
 • NO  7-9
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konkretisering av målen

Under arbetsområdets gång ska du utveckla din förståelse för:

vad statisk elektricitet är och hur fenomenet uppkommer

enkla elektriska kretsar och själv kunna utföra systematiska undersökningar

magnetism

sambandet mellan elektricitet och magnetism

hur du använder elektriska begrepp på ett korrekt sätt

hur elektricitet och magnetism används i vardagliga samanhang

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av:

gemensamma genomgångar och diskussioner

demonstrationer

eget arbete med hjälp av böcker samt teoretiska uppgifter

laborativa undersökningar och dokumentation av dessa

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt individuella arbete, både teoretiskt och praktiskt

hur väl du genomför systematiska undersökningar och hur du dokumenterar ditt arbete

din kunskap om samband inom fysisk och teknik

hur väl du använder korrekta ord och begrepp

ditt bidrag i gemensamt arbete och diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: