Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik år 5 VT-16

Skapad 2016-01-13 12:09 i Tillbergaskolan Västerås Stad
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 5B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Planering för VT-16 för år 5. Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

 

 

Matriser

Ma
Lpp matematik år 5 VT-15

Insats krävs för att nå målet
Du har godtagbara kunskper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
Du har baskunskaper om begreppen bråk, decimaltal och procent. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i situationer du känner till.
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva bråk, decimal och procent med hjälp av saker, symboler och bilder på ett ganska bra sätt. Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur de hör ihop.
Du kan beskriva bråk, decimal och procent med hjälp av saker, symboler och bilder på ett mycket bra sätt. Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur de hör ihop.
Kapitel 5 Bråk, decimaltal och procent
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av tal i bråk-, decimal-, och procentform på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar av tal i bråk-, decimal-, och procentform på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 6 Stora tal, avrundning och negativa tal
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av stora tal och negativa tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoderna avrundning och överslag ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar av stora tal och negativa tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoderna avrundning och överslag mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 7 Koordinater
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan använda grafer för att på ett ganska bra sätt för att göra uträkningar.
Du kan använda grafer för att på ett mycket bra sätt för att göra uträkningar.
Kapitel 7 Omkrets och area
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av omkrets och area av tvådimensionella figurer på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar av omkrets och area av tvådimensionella figurer på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 7 Omkrets och area
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen omkrets och area som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva omkrets och area hos tvådimensionella figurer och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen omkrets och area hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva omkrets och area hos tvådimensionella figurer och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen omkrets och area hör ihop.
Kapitel 7 Tid
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppet tid.
Du kan beskriva och förstå begreppet på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva och förstå begreppet på ett väl utvecklat sätt.
Kapitel 7 Tid
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar av tid på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar av tid på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 8 Sannolikhet
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar av sannolikhet. Du använder tabeller, diagram, bilder och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar av sannolikhet. Du använder tabeller, diagram, bilder och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Kapitel 8 Sannolikhet
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp som tillhör sannolikhet som till exempel chans, risk, medelvärde och typvärde.
Du kan beskriva sannolikhet och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva sannolikhet och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsater.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller ganska bra som en metod för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller mycket bra som en metod för att lösa problemen.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: