Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English VT 16- Focus on grammar 1

Skapad 2016-01-13 12:42 i Valhallaskolan Halmstad
Vecka 2 till och med vecka 8 kommer vi fokusera på grammatik när vi skriver, talar, läser och lyssnar.
Grundskola 6 Engelska
Vecka 2 till och med vecka 8 kommer vi fokusera på grammatik när vi skriver, talar, läser och lyssnar.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Innehåll

Lektionerna kommer innehålla:

 • Substantiv i singular och plural (en och flera).
 • Sammandragna former (What is - What's).
 • Personliga pronomen (I, you, he, she)...
 • Obestämd artikel, an an (en, ett).
 • Possesiva pronomen, my, your (min, din).
 • Verb beroende av pronomen (she has, I have).
 • There is/ There are.
 • Verb i present, simple past, present continuous (grundform, dåtid, pågåendeform).

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Bedömning

Bedömningstillfället som du kan läsa på till även hemma sker på tisdag vecka 8. Du kommer få ett skriftligt prov där du får chans att visa dina grammatikkunskaper. 

Under tiden som vi arbetar kommer du få feedback så att du vet vad du ska förbättra inför provet.

Bedömning ges på följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Konkretisering av mål

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer när du läser, skriver, talar och lyssnar.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Ett grammatikhäfte där vi repeterar och går igenom de olika grammatiska strukturerna.
 • Träna på att hitta och känna igen grammatiska strukturer i text och tal. Där vi tar reda på hur grammatik påverkar det vi läser, talar, hör och skriver.
 • Skriva, samtala, läsa och lyssna där vi fokuserar på de olika grammatiska strukturerna. Ena gången fokus på substantiv, andra gången pronomen, tredje gången verb och så vidare...
 • Göra egna grammatikfilmer med fokus på att förklara.

Dokumentation

All dokumentation sker i Unikum!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: