Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan vt 2016, Förskolan Lärkan/Kotten

Skapad 2016-01-13 12:57 i Förskolan Lärkan Ludvika
Vi kommer under vårterminen 2016 fortsätta jobba med ett trygghetsmål och ett språkmål. Vi känner att vi behöver fortsätta att jobba med barnens trygghet då det har varit personalbyte och en flytt under höstterminen.
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Innehåll

MÅLKRITERIER

Vi förväntar oss att barnen blir så trygga i sin identitet så de vågar gå utanför sin trygghetszon och utforska nya saker. Att barnen kan samspela med varandra och förstå sina och andras känslor och vågar säga ifrån. Att de utvecklar sina förmågor: rollspel, samspel, turtagning utifrån sin egen nivå och förstår leksignalerna.

Genom samtalen med barnen kommer vi under resans gång se om de har utvecklat språket och fått en ökad ordförståelse. Vi förväntar oss att barnen vågar prata enskilt och i grupp utifrån sin egen nivå.

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi utgår hela tiden utifrån barnens egen nivå och är tillåtande i deras utforskande värld. Vi tar tillvara på barnens egna initiativ och uppmuntrar dem att våga och utforska. Vi ska vara förebilder och visa våra känslor så barnen vågar visa sina och vågar säga ifrån. Vi kommer att samtala och bekräfta barnen både enskilt och i grupp.

Vi sätter ord på allt vi säger och gör för att barnen ska få en förståelse. Vi har sångstunde (rim och ramsor),skapande, sagostunder (flanosagor), böcker, lek m.m. Vi kommer att använda tecken som stöd för att förstärka språket.

DOKUMENTATION

Genom att ta kort, observera och anteckna vad som händer och sker i barnens lärandeprocess kan vi se deras utveckling. Vi personal hjälps åt att ta kort och anteckna som vi kan ha som stöd i våra planeringar för verksamheten.

Vi gör en pedagogisk dokumentationsvägg där vi kan samtala och reflektera vad vi gjort i verksamheten. Vi finns som stöd  för barnen när vi pratar om det som finns på väggen.

UPPFÖLJNING

Utifrån våra dokumentationer kommer vi att diskutera gruppens och barnens lärande på våra fredagsplaneringar. Vi kan då se vad barnen visar för intresse så att vi kan planera och utveckla våra kommande aktiviteter. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: