Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-01-13 13:08 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi ska jobba med Sverige och lära oss om vårt land.
Grundskola 4 Geografi

Vi jobbar med förmågorna i Lgr11. Denna gång begrepps och kommunikationsförmåga samt informationshantering.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnena geografi och svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå vad begrepp betyder och använda dem i rätt sammanhang
- att samtala
- att söka och formulera fakta 
• att redovisa fakta

Kopplingar till läroplan

  • Ge
    Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömningsuppgift

Du kommer att bedömas i dessa uppgifter:
Begrepp:

- du kommer att para ihop begrepp och förklaring
- du kommer att sätta in begreppen i ett sammanhang
Kunskapskrav:
- du kommer att använda kartboken 
- du kommer att sätta ut landskapen på kartan
- du kommer att läsa en faktatext och samla den viktigaste 
  informationen runt landskapet
- du kommer att skriva en faktatext om landskap genom att 
  använda egna meningar och formuleringar
Samtala:
- observeras löpande genom lektioner och ett avslutande landskapsprov.

Uppgifter

  • Prov Sveriges landskap

  • Sveriges landskap Prov

Matriser

Ge
Sverige


Ge
Sverige

Du är inte där ännu.
Nivå 1.
Nivå Nivå 2.
Kunskapskrav
Du kan använda kartboken
Eleven kan använda kartor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda kartor på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan sätta ut de flesta av Sveriges landskap på kartan
Eleven har grundläggande kunska- per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva dess lägen
Eleven har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva dess lägen
Förmåga att söka fakta
Du kan läsa en text och söka efter den viktigaste fakta om landskapet
Du läser en text och söker efter fakta med viss hjälp av en vuxen.
Du läser en text och söker efter fakta på egen hand.
Förmåga att formulera fakta till en text
Du kan skriva en text med egna ord och meningar utifrån dina anteckningar/tankekarta
Du skriver en faktatext men det är svårt att formulera egna ord och meningar. Du använder dig istället av en del formuleringar från texten du läst.
Du skriver en faktatext med egna ord och meningar från texten du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: