Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2016-01-13 13:20 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Engelska
Under läsåret kommer du att få bekanta dig mer med det engelska språket. Du kommer bland annat att få tala, lyssna och sjunga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att förstå enkel och tydligt talad engelska.

Du ska få möjlighet att träna på att uttrycka dig på engelska.

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

 • delta aktivt i undervisningen vid samtal, sånger, dramatiseringar etc.

 • själv uttrycka dig med enstaka ord och fraser på engelska.

 

Du kommer att få

 • Sjunga enkla engelska sånger.

 • Träna på olika rim och ramsor.

 • Träna på att använda enkla fraser genom samtal och dramatiseringar.

 • Spela spel

 • Se på enkla engelska filmer och samtala om innehållet på svenska

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • se filmer och program
 • sjunga sånger och lära ramsor

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: