Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

för 100 år sedan...

Skapad 2016-01-13 13:39 i Förslövs skola F-6 Båstad
Hur var det att vara barn för ungefär 100 år sedan? Hur var det att leva på den tiden?
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Tid: vecka 3-9

Innehåll

Syfte:


Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Centralt innehåll:


Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning:

 • Vi läser faktaböcker, skönlitteratur och ser på olika filmer som handlar om livet för ca 100 år sedan, för att öka förståelsen för hur människor i Sverige levde då.
 • Eleverna intervjuar äldre personer i sin närhet, för att få inblick i hur det var att leva förr.
 • Vi kommer bland annat att jämföra och samtala om skola, lekar, leksaker och synen på barn förr och nu. Hur blir det i framtiden?
 • Eleverna kommer att få uppleva en dramatisering av en gammaldags skoldag.

Bedömning - vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Undersöka hemortens historia och ge exempel på hur människor levde förr.
 • Jämföra hur livet var förr och hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
 • Ge exempel på kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och där du bor.
 • Söka information genom att göra enkla intervjuer.

Matriser

SO
För 100 år sedan...

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Undersöka hemortens historia och ge exempel på hur människor levde förr.
Du behöver stöd för att undersöka hemortens historia och ge exempel på hur människor levde förr.
Du kan undersöka hemortens historia och ge exempel på hur människor levde förr.
Du undersöker och söker kunskap på egen hand om hemortens historia och ger flera exempel på hur människor levde förr.
Jämföra hur livet var förr och hur det är nu.
Du behöver stöd för att jämföra hur livet var förr och hur det är nu.
Du kan jämföra hur livet var förr och hur det är nu.
Du kan jämföra och ge exempel på likheter och skillnader på hur livet var förr och hur det är nu
Ge exempel på kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och där du bor.
Du behöver stöd för att ge exempel på kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och där du bor.
Du kan ge exempel på kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och där du bor.
Du ger flera exempel på kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och där du bor.
Söka information genom att göra enkla intervjuer.
Du behöver stöd för att söka information genom att göra enkla intervjuer.
Du kan söka information genom att göra enkla intervjuer.
Du söker information på egen hand och gör intervjuer som leder till ökad kunskap och förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: