Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media åk 8 vt 2016

Skapad 2016-01-13 13:48 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Samhällskunskap Svenska
Idag översköljs vi av information hela tiden. Vilken information väljer vi att ta till oss? Vad "missar" vi? Är den information vi får korrekt?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska:

- veta vilka olika typer av medier det finns, t ex public service, och vilka uppgifter media har t ex genom lagstiftning  

- känna till hur en dagstidning är uppbyggd med t ex ledare, nyheter, kultur, sport och nöjen samt ha läst och reflekterat kring de olika delarna

- jobba med ordkunskap

- undersöka olika media med hjälp av genusglasögon

- analysera texter och skriva en argumenterande text

- källkritiskt granska media

Hur ska vi jobba med avsnittet?

- genomgångar

- skrivuppgifter

- tidningsrelaterade uppgifter

- bildanalyser

- göra en pod 

Hur ska målen redovisas?

 - gemensamt läxförhör sv och sh

- argumenterande tidningstext (enskilt) 

 

Matriser

Sv Sh
Samhällskunskap - Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Källhantering
Elevenkan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: