Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik blå vt16

Skapad 2016-01-13 14:15 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Pysslingen
Grundskola 7 – 8 Fysik
...

Innehåll

Arbetsområde

Veckorna innan sportlovet kommer handla om optik (läran om ljus).

Det är viktigt att läsa sidorna mer än en gång varje vecka. Området innehåller en del nya uttryck och ord, fundera över vad de innebär så att du verkligen har förstått. Fråga direkt om något verkar oklart och kom ihåg att det kan vara en skillnad på vad man menar med ett ord vardagssammanhang och vad vi menar med det i fysiken.

Metod

Vi kommer börja med en genomgång om vad ljus är. På de följande lektionerna kommer ni att få läsa i boken, lyssna på genomgångar, skriva anteckningar och laborera. Ni kommer också få skriva labrapport. 

I labrapporten ska ni använda er av följande rubriker; Inledning, hypotes, materiel, säkerhet, utförande, resultat och diskussion.

Glöm inte att fysikböckerna finns att ladda ner som MP3-filer från nätet! Gå in på http://www.tefy.se/ och klicka på den bok du vill lyssna på. Just nu jobbar vi med Fysik LPO 2, kap 5 optik. 

Tidsplan

Lektion 1 (26/1): Uppstart och genomgång av PP. Film

Lektion 2 (3/2): Läs sida 66-67 och bearbeta texten genom att skriva egna anteckningar eller på det sätt som du vet att du lär dig bäst på.

Lektion 3 (10/2):  Genomgång och laboration. Läs sida 68-70. Bearbeta texten genom att skriva stödord och göra egna anteckningar på innehållet eller på det sätt som du lär dig bäst på. Gå igenom begreppskorten en gång under veckan. 

Lektion 4 (17/2): Genomgång och laboration. Läs sid 71-73 och om ögat på sidan 75. 

Lektion 5 (2/3): Prov optik.

 

Syfte

Så här står det i det centrala innehållet.

Kopplingar till läroplan

  • Fy  7-9
    Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  • Fy  7-9
    Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Fy  7-9
    Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Redovisning

Jag kommer att bedöma ert läxförhör och ert laborerande. Matrisen nedan består av kunskapskrav för år 9 för betygen A, C och E. I bedömningen tas hänsyn till vilken klass eleven går i nu.

Du ska kunna förklara, ha förståelse och kunna diskutera följande moment när vi är klara med denna fysikperiod.

synligt ljus

ultraviolett strålning

infraröd strålning

ljusets hastighet i luft

ljusstrålar

ljuskälla

reflektion

reflektionslagen

konkav spegel

konvex spegel

ljusets brytning

totalreflektion

positiv lins

negativ lins

spektrum

ljusets brytning i ögat

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Labrapport 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Labrapport och laboration 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Labrapport 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Labrapport 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Labrapport och prov 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Labrapport och prov 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: