Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 Valåsskolan

Skapad 2016-01-13 14:43 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3
Välkommen in i musikens värld....

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
 • uppleva olika slags musik

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytmik , med rytminstrument och rörelselekar.
 • lyssna och uppleva olika sorters musik.
 • sjunga kanon och unison sång

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • delta och sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument


Hur:

 • jag lyssnar på dig

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: