Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en utredande text

Skapad 2016-01-13 14:47 i Parkskolan Ludvika
Vi lär oss skriva utredande texter och vara källkritiska.
Grundskola 9 Svenska
En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en utredande text med god struktur. Du ska kunna använda dig av korrekta källhänvisningar och de språkliga normer som kännetecknar sakprosan. Du ska känna till skillnaderna mellan orsaksanalyserande utredning och problemlösande utredning. 

Din utredande text kommer också att bedömas utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att resonera kring eget valt ämne om andra världskriget.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Förmågan att skriva genretypiskt och med ett korrekt skriftspråk. Förmågan att söka efter källor och att vara källkritisk. Förmågan att bearbeta texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tränar genom att läsa och prata om utredande texter. Vi har genomgångar upplägget. Vi skriver våra egna texter och bearbetar dessa.

Hur visar vi att vi lärt oss detta?

Vi visar att vi lärt oss genom att lämna in en bearbetad och färdig utredande text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: