Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelsen på Grytet

Skapad 2016-01-13 15:05 i Förskolan Logården Östhammar
Hur utevistelsen på Grytet går till och vilka mål som behandlas.
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Här på Grytet är vi ute på förmiddagarna. Vi är bland annat ute för att barnen ska få större utrymme att kunna leka på, få tillfället att leka ljudfullt och fritt. Ge dem större chans att utveckla och stimulera sin grovmotorik. Genom utevistelsen kan de utforska och hitta nya utmaningar som inte alltid innemiljön ger. (Både på gården och i annan närmiljö).

Man kan anta att smittspridning i förskolan minskar när barnen är utomhus. Då barnen är ute är de inte så tätt inpå varandra och man hoppas då att smittrisker minskas. Vi som pedagoger finns med era barn ute på gården för att i den mån som det går hjälpa, stötta och utmana dem i deras lek och lekidèer. Utevistelsen kan både innehålla den ”frialeken” (där barnet väljer själv) men även den styrda (där vi som pedagog ska locka barnen med en lekidè).

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Avsnitt 2

GENOMFÖRANDE: (Allas ansvar)

När: Varje dag på förmiddagen om inte annan planerad aktivitet (så som enskildplanering, återkommande pedagogiska veckoaktivitet, eller om vädret är för kallt).

Vem: Alla barnen på Grytet.

Var: Ute på förskolans gård eller utanför förskolans område tillsammans med pedagoger som leder och håller uppsikt.

UTVÄRDERING: Sker terminsvis i arbetslaget. Utevistelsen delvärderas också under vissa av personalens avdelningsmöten för att mer kontinuerligt kolla av hur den fungerar och om något måste ändras.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: