Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2016-01-13 15:14 i Västra Karups skola Båstad
Att göra musik är kul. Vi kommer att använda oss av både rösten, instrument och digitala hjälpmedel när vi försöker få till egna små kompositioner.
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att vi:

 • har genomgångar där vi jämför olika musiktyper och lär oss olika begrepp.
 • provar på att spela olika instrument
 • använder I-pads för att göra musik
 • sjunger på olika sätt i större och mindre grupper

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda olika begrepp
 • följa melodi och rytm
 • spela olika instrument 
 • göra egen musik med digitala hjälpmedel

Bedömning

Du visar dessa förmågor genom att:

 • i diskussioner och samtal om ämnet använda ord och begrepp på ett korrekt sätt
 • i olika grupper sjunga olika typer av sånger
 • spela olika instrument
 • göra egna enkla musikstycken med hjälp av din I-pad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: